DIGITALISERING

FRA ANALOG TIL DIGITAL VIRKSOMHET

Digitalisering er bruk av digital teknologi for å endre en forretningsmodell og gi nye inntekter og verdiskapende muligheter.
Det er prosessen med å flytte til en digital virksomhet.

Strategi for digitalisering

Et selskap trenger sin egen digitaliseringsstrategi for å fremme sin digitale transformasjon. Denne strategien er grunnlaget og viser et selskap forretningsmodellene som vil kunne uttrykke suksess i fremtiden. Den digitale transformasjonen er en realitet i alle sektorer. Den nye teknologien betyr nye utfordringer for alle bedrifter. Kunde- og leverandørforholdene endres også i stadig større grad.

1. Strategisk analyse og målsetning
Ledelsen bør arbeide frem en digital visjon og agenda. Så utvikles en visjon av målet for den digitale forretningsmodellen og prioritere digitale problemer basert på egen forretnings- og IT-strategi. I denne prosessen er det viktig avklare nivået på digital modenhet i organisasjonen.

2. Igangsetting av digitaliseringsstrategien
Når et selskap har utviklet sin digitale visjon, satt en agenda og analysert sin digitale modenhet, kan det fortsette med å identifisere kompetansen det trenger. Med bakgrunn i dette kan det man avdekker brukes til å identifisere innovasjoner, f.eks. nye tjenester. Her er det viktig å bringe sammen all relevent kompetanse i selskapet og påse at man forstår helheten i hele selskapes behov.

3. Implementering av digitaliseringsstrategien
Basert på denne informasjonen, implementeres så strategien som er utviklet. Selskapet kan nå utvikle sitt egen digitale veikart og en portefølje – og sette prioriteringer. Dette innebærer kommunikasjon med toppledelsen for å koordinere spesifikke digitale prosjekter med utviklingen av selskapet som helhet. Når dette trinnet er fullført, er selskapet midt i digital transformasjon.

Er virksomheten digitalt moden?

Digital modenhet kan beskrives med organisasjonens evne til å iverksette digitale strategier, evne til å velge de rette teknologiene og innsikt som grunnlag for strategi og veivalg. Det er sentralt at digital tenkning og strategier forankret hos styret og toppledelsen. Ledelsen arbeider jevnt og trutt med sin digitale transformasjon. Digitalisering er selve fundamentet for å legge konkurransekraftige strategier i dagens tøffere marked.

Digital modenhet viser selskapet hvor avansert det er i håndtering av digitaliseringsemnet og viser også kategoriene der det kan trenge å gjøre forbedringer, målt i forhold til den nyeste teknologien. Representanter for et selskaps avdelinger sammen med IT tar en titt på individuelle faktorer og vurderer nivået av digital modenhet. Disse faktorene gjelder IT-arkitektur, automatisering og prosessoptimalisering og dekker hele selskapet, inkludert kunde- og leverandørforhold.

Fem kategorier analyseres, med vurderinger fra “ikke-digital” til “digital leder.” Når et selskap har bestemt sitt nivå av digital modenhet, kan den bruke denne informasjonen til å angi sine mål. Mulighetene og målene bør først og fremst være en god kamp for selskapets fremtidige forretningsmodell. Derfor er topprioriteten ikke å bli en digital leder i hver kategori.

Digitalisering passer for de fleste virksomheter

Det er ikke bare større virksomheter som kan nye godt av å starte på en digitaliseringsprosess.Større virksomheter har naturligvis mer ressurser og kan kjøre mer omfattende arbeider. Men disse trinnene og prosessene vil også være lærerike og strategisk viktige for mindre virksomheter.

 

“Every business is digital” endrer forretningsmodeller

Kundene endrer adferd som følge av nye teknologier. Dette endrer konkurransesituasjonen og krever nytenking og tilpassing av egen virksomhet. Dette er ikke bare teknologidrevet, men vel så mye om kultur for strømlinjeforming av egen virksomhet, identifisere flaskehalser og skape skalerbare løsninger.

 

 

SITATER

FRA KJENTE PERSONER OM DIGITALISERING

Der er inspirerende å lese hva andre sier om digitalisering og nødvendigheten av digitale foretningsmodeller

John Chambers | Executive Chairman, Cisco System

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies”

John Chambers | Executive Chairman, Cisco System

Aaron Levie | CEO of Box

“The Last ten years of IT have been about changing the way people work. The next ten years of IT will be about transforming your business.”

James Bilefield | Senior Advisor to McKinsey

“If you think of the average age of most board members around the world – and, frankly, of their backgrounds as well – they are not digitally ready.”

Keith Weed | Unilever, 2015

“We should no longer be talking about ‘digital marketing’ but marketing in a digital world.”

Saul Berman | IBM

“We’ve moved from digital products and infrastructure to digital distribution and Web strategy to now into more holistic transformations that clearly are based on mobile, social media, digitization and the power of analytics and we think it’s really a new era requiring new strategies.”

Ed Vaizey | Minister - Culture & the Digital Economy, UK

“Every part of the UK economy and our lives has been digitised – from how we shop and entertain ourselves to the way we travel to work and manage our health”

INVITASJON TIL EN UFORPLIKTENDE PRAT

Vi ser frem til å høre om ditt prosjekt og hvordan vi kan hjelpe for å gjøre det enda bedre.
Ønsker du å diskutere muligheter er det bare å kontakte oss for en hyggelig prat.

Kontaktinfo: tlf. 923 77 950 / sverre@digitali.no