PA6

Leilighetsprosjekt

Besøk nettstedet:

PA6 – Arctic Eiendomsutvikling AS

Leveranse av Wix nettsted: pa6.no, inkl. tilpasninger og innhold.
Rolle: Prosjektleder / utvikler / innholdsleverandør

  • Utvikling fra behovsanalyse til design og innhold. Enklere nettsted.
  • Utarbeidelse av prospekt med vedlegg, prisliste m.m. for eiendommen
  • Nyhetsbrev og info tilvalg m.m. til interessenter